06.03.20

Martā

Stili floristikā. Stādītas un spraustas kompozīcijas. lieldienu floristika.

# dienu seminārs 9.,10.,11. martā. vakara grupai nodarbības otrdienu un trešdienu vakaros.

Nav komentāru :