17.10.19

NovembrisNovembra tēma: Adventa vainagi un Citi Ziemassvētku dekori dažādās tehnikās.

Dienas nodarbības 11.,12.,13. novembrī
Vakara katru otrdienu un tragedienne
Tālmācība - jebkurā jums vēlamā laikā.

30.08.19

Jauna grupa uzsāk mācības septembrī:
 tiem, kas dzīvo tālu vai ir iespēja apmeklēt skolu 1 reizi mēnesī 3 dienas pēc kārtas,
                           septembra nodarbības būs 9.,10.,11. septembrī
 tiem, kuri var apmeklēt skolu vakaros, nodarbības katru otrdienu un trešdienu vakari
                            pirmā tikšanās 3.septembrī pl.17.30

Sīkāka informācija pa t.26189613